Avdelningar

Förskolan Stengärdan har fyra avdelningar,

Hönan, Kycklingen, Tuppen och Fjädern.


Hönan
Kycklingen
Tuppen
Fjädern
Hade du nytta av informationen?  
(36 röster)
Öppettider

Förskolan kan ha öppet mellan kl 06.30-18.30 om det behövs. Just nu har vi öppet kl. 6.30-17.45
Om du som förälder har andra behov, kontakta förskolechef.
Arne Nylander
090-16 19 87
070-620 75 90

Kycklingen är öppnings- stängningsavdelning där barnen samlas kl. 6.30-7.30  tillsammans med personal och barn från olika avdelningar och där de lämnas eller hämtas  av dig som vårdnadshavare.  

Vi har öppet klämdagar och under skolornas lov. Under fyra veckor på sommaren i juli är förskolan stängd. Då finns det speciella sommarförskolor som håller öppet.
Öppettiderna är anpassade efter föräldrarnas behov.

Innehåll

Förskolan Stengärdan
Grindvägen 27
903 46 Umeå

Sidan granskad av Emmeli Bodlund

2015-10-13 14.13

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.