Välkommen till Stengången!


Allmän information

Förskolan Stengången ligger på Carlshem.

Sammanlagt finns det 74 barn, vilka är fördelade över 4 avdelningar; Solen, Kometen, Stjärnan och Månen.


Reggio Emilia

Förskolan inspireras av en pedagogisk filosofi, Reggio Emilia, vilket har rötter i Italien. Den bygger på en stark tro på människans möjligheter och en syn på barn som kompetenta individer med en egen vilja att lära.

Vi lägger stor vikt vid barnens intressen och utforskarlust. Vi försöker ständigt ta tillvara på barnens spontana frågor och nyfikenhet och utmana deras tänkande.


Föräldrasamarbete

På förskolan har vi ett kontinuerligt samarbete med våra föräldrar genom:

- Föräldraråd

- Föräldramöte

- Inskolning

- Utvecklingssamtal

Vi brukar även erbjuda en gemensam grillmiddag under hösten och en utearbetarkväll.


Varmt välkomna att ta kontakt med oss pedagoger om ni har några funderingar eller vill komma och göra ett besök.

Hade du nytta av informationen?  
(36 röster)
Öppettider
Förskolan har öppet mellan kl. 6.30 och 17.30. Om du som förälder har andra behov, tala med pedagogerna på förskolan alt. förskolechefen. Förskolan kan ha öppet kl. 6.30-18.30.
Om förskolan

Förskolan Stengången arbetar efter det s.k. "Pedagogiska året", en modell i vilken det tydligt framgår hur vi lägger upp vårt arbete på barn-, personal- och föräldranivå när det gäller planering, pedagogisk verksamhet, sammanställning, utvärdering mm.

Fakta
Antal avdelningar 4
Åldersindelat Ja
Skridskobana Ja
Idrottslokal och bollplan Nära
Bibliotek Nära
Natur/elljusspår Nära
Närhet till köpcentrum Ja
Närhet till Universitet Ja
Välutbyggd lokaltrafik Ja

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Madelene Jonsson

2013-10-28 09.40

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.