Utemiljö

Förskolan Stengången ligger högt belägen på Carlshem. Vår utemiljö innerymmer både kuperad terräng med gräskullar och en liten skog, lekplatser med sandlådor och gungställningar och planerade asfaltsytor med sprintbanor och övergångsställ mm. Därigenom finns många olika typer av mötesplatser som lockar till lek och aktivitet, samspel och kommunikation. Vårt syfte med utemiljön är att den ska vara utmanande, inspirerande och tilltalande för barnen och att den ska erbjuda andra möjligheter till lärande och utveckling än vår innemiljö.

På båda sidorna av gården har vi ett utetorg som erbjuder barnen lek- och skaparmaterial anpassat efter barnens ålder och aktuell årstid. Under vintern fokuserar vi på snö och is. Vi skapar bl.a. stora snökuber som barnen sedan får skulptera och spolar upp en isbana som nyttjas flitigt av skridskoåkande barn. Dessutom åker vi skidor och skrana. Under sommaren finns områden för t.ex. vatten-, sand- och rollek, samt områden där barnen kan träna sin motorik.

Varje vår anordnas en trevlig utearbetskväll där pedagoger och intresserade föräldrar tillsammans utvecklar förskolans utemiljö genom att måla och bygga upp nya lek- och mötesplatser för barnen.

En av våra gemensamma mötesplatser är vår mysiga grillkåta som används under alla årstider. I den grillar vi, berättar sagor, håller samlingar och äter frukt.

Hade du nytta av informationen?  
(23 röster)
Skridskoåkning

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Lina Jonsson

2013-03-05 10.10

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.