Kvalitetsrapporter

Varje år skriver kommunens förskolor varsin kvalitetsrapport och likaså förskolan Stengången. Syftet med kvalitetsredovisningen/kvalitetsrapporten är att redovisa och utvärdera utfört arbete, skapa ett underlag för förbättringsarbete och visa på befintlig kvalitet.

Genom kvalitetsrapporterna blir det tydligt för oss pedagoger och även för andra intresserade, som t.ex. berörda föräldrar, vad vi anser att vi gör bra respektive vad vi behöver förbättra. Är ni intresserade av att ta del av förskolan Stengångens "pedagogiska historia", målformuleringar och reflektioner kring måluppfyllelse mm hänvisar vi er därför till att läsa kvalitetsredovisningarna/kvalitetsrapporterna till höger.

Hade du nytta av informationen?  
(16 röster)

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Lina Jonsson

2013-03-03 19.34

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.