Innemiljö

På vår förskola är innemiljön och materialet anpassat efter barnens ålder/behov och intressen. Materialet är väl synligt för barnen på respektive avdelningar för att de ska kunna vara självständiga och göra egna val/uttrycka egna önskemål.

På avdelningarna för de yngsta ges barnen goda möjligheter till lek, bygg och konstruktion, vattenlek och skapande i olika former. På avdelningarna för de äldsta får barnen även möjlighet att utforska i experimentverkstaden, bygga i snickeriet och utveckla sin skapande förmåga mer självständigt genom den "stora ateljén" där barnen har tillgång till alltifrån färg, penslar och papper till silkespapper, naturmaterial, återvinningsbart material mm.

Sammanfattningsvis har vi en inspirerande och utmanande miljö som lockar till fantasifull lek och utforskande och som väcker nyfikenhet och uppmuntrar till samspel och kommunikation. På samtliga avdelningar har vi låga bord, stolar, tvättställ och toaletter eftersom miljön på vår förskola är anpassad efter just barnen.

Ovan: Förskolans stora ateljé på Månen och Stjärnan.

Hade du nytta av informationen?  
(18 röster)

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Lina Jonsson

2013-03-05 13.09

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.