Kontakta oss

Text

Funktion Namn   Telefon
Förskolechef Sandra Morén   090-164870, 070-6501534
       
Avd. Stjärnan Carina Fällgren   070-2162774, 090-164861
  Joel Bodén    
  Britt-Inger Georgsson    
  Susanne Asplund    
Avd. Månen Tina Andersson   070-2167503,090-164862
  Madeleine Nevander    
  Jim Westerlund    
  Paricher Baradaran    
  Lina Jonsson    
       
Avd.Solen Emelie Gullehag   090-164852
  Caroline Wikström    
  Elisabeth Andersson    
  Narges Ayyoubia    
       
Avd. Kometen Ulrika Karlsson   090-164852
  Anki Brännström    
  Elin Söderlund    
  Lena Hanson    
       
Kokerska Marianne Ahlroos   090-164854
Webbadminstratör Madelene Jonsson    
Placeringsassistent Cathrin Engqvist Epost 090-165803
Hade du nytta av informationen?  
(36 röster)

Vid sjukdom eller frånvaro

Vi vill att ni meddelar respektive avdelning frånvaro senast 07.30 på morgonen. När barnet kommer tillbaka till förskolan efter en sjukdomsperiod/ledighet, vänligen meddela förskolan detta dagen innan, senast kl. 14:00.

Solen/Kometen: 090-164852

Månen/Stjärnan: 070-2167503

070-2162774

Telefonsvarare finns på tfn 090-164852 och ni kan även sjukanmäla och friskanmäla ert barn via förskolans mejl:

fsk.stengangen@umea.se som läses vid ca kl. 06:30 varje morgon av öppningsansvarig pedagog.

Läs gärna vår policy vid sjukdom

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Lina Jonsson

2014-12-04 14.23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.