Kontakta oss

Text

Funktion Namn   Telefon
Förskolechef Sandra Morén   090-164870, 070-6501534
       
Avd. Stjärnan Ulrika Karlsson   090-164861 & 070-2162774
  Elin Söderlund    
  Rose-Marie Stridfeldt    
  Lena Andersson    
  Britt-Inger Svedberg-Georgsson    
       
Avd. Månen Tina Andersson   090-164861 & 070-2167503
  Joel Bodén    
  Susanne Asplund    
  Paricher Baradaran    
  Britt-Inger Svedberg-Georgsson    
       
Avd.Solen Lina Jonsson   090-164852
  Maria Lindblom    
  Madeleine Nevander    
  Narges Ayyoubia    
       
Avd. Kometen Emelie Gullehag   090-164852
  Elisabeth Andersson    
  Caroline Wikström    
  Narges Ayyoubia    
       
Ateljérista Britt-Inger Svedberg-Georgsson    
Kokerska Marianne Ahlroos   090-164854
Webbadministratör Lina Jonsson    
Placeringsassistent Cathrin Engqvist Epost 090-165803
Hade du nytta av informationen?  
(39 röster)

Vid sjukdom eller frånvaro

Vi vill att ni meddelar respektive avdelning frånvaro senast 07.30 på morgonen. När barnet kommer tillbaka till förskolan efter en sjukdomsperiod/ledighet, vänligen meddela förskolan detta dagen innan, senast kl. 14:00.

Telefonsvarare finns på tfn 090-164852 och ni kan även sjukanmäla och friskanmäla ert barn via förskolans mejl:

fsk.stengangen@umea.se som läses vid ca kl. 06:30 varje morgon av öppningsansvarig pedagog.

Läs gärna vår policy vid sjukdom

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Lina Jonsson

2015-07-02 11.57

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.