Välkommen till Stjärnan!

På avdelningen Stjärnan vistas 22 barn i åldrarna 3-5 år i en miljö som är väl anpassad efter barnens ålder och behov. Detta, i och med att miljön lockar till både lek, aktivitet, utforskande och skapande i olika former och bidrar till att barnen delar upp sig naturligt på avdelningen. För att skapa lugn och ro och ett trevligt arbetsklimat delas barnen även, av pedagogerna, upp i mindre grupper under dagen, bl.a. genom arbeten med olika projekt. Barnen ges mycket tid till fri lek inne och ute eftersom att leken är viktig för barnen och deras utveckling i många olika avseenden. Genom leken utvecklar barnen nämligen bl.a. sociala relationer, sin fantasi och får möjlighet att bearbeta känslor och tidigare erfarenheter.

Under höst- och vårterminen har vi, på avdelningen, arbetat mycket med att stärka barnens självkänsla och tilliten till den egna förmågan. Alla barn har, på olika sätt och vid olika situationer, fått möjlighet att stå i fokus, bl.a. på våra samlingar. "Lek och rörelse" har alla barn på avdelningen en dag i veckan, varvid de är uppdelade i olika grupper utifrån ålder och projekt vi har arbetat med under läsåret.


Hade du nytta av informationen?  
(32 röster)

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Madelene Jonsson

2013-10-28 09.09

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.