Välkommen till Solen!

På Solen arbetar fyra pedagoger tillsammans för att skapa en god miljö för de barn som vistas på avdelningen och ett gott klimat i den barngrupp som för närvarande består av 12 barn i åldrarna 1-2år. Vår innemiljö är anpassad efter barnens ålder och intressen och på avdelningen finns bl.a. ett byggrum, ett rum för motorisk träning och tillgång till en ateljé.

Vi pedagoger anser att det är viktigt att barnen känner sig trygga och att en förtroendefull relation etableras och upprätthålls med både barn och föräldrar, samt att alla barn får möjlighet att leka, utforska och lära i mindre grupper. Detta, för att barnen ska kunna utveckla tillit till den egna förmågan och utvecklas på bästa möjliga sätt efter egen förmåga. Vi vill skapa en lugn miljö och delar därför upp barngruppen i mindre grupper både under för- och eftermiddagarna, varvid vissa barn får leka ute medan andra leker.


Hade du nytta av informationen?  
(20 röster)

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Madelene Jonsson

2013-10-17 14.42

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.