Förskolans fyra avdelningar

På Stengången har vi valt att dela in barnen i någorlunda åldershomogena grupper. På avdelningen Solen går de yngsta barnen, 1-2 år och på grannavdelningen Kometen går barn 2-3år. På Månen och Stjärnan går de äldsta barnen, dvs. barn i åldrarna 3-5 år.

Hade du nytta av informationen?  
(39 röster)
En dag på stengången

(ungefärliga tider på avdelningarna)

Paviljongen 8:30 Frukost

Stengången 9.00 Frukost

kl 9.30 "Projekt" Fri lek ute/inne

kl 10.30 Fruktstund

kl 11.00 Sov/läsvila

kl 12.30 Läsvila

kl 12.45 Samling

Paviljongen 12:00 Lunch

Stengången kl 13.00 Lunch

kl 13.30 Fri lek ute/inne

Paviljongen Mellanmål kl 14.30

Stengången 15.30 Fruktstund

Innehåll

Förskolan Stengången
Glimmervägen 6
907 40 Umeå

Sidan granskad av Lina Jonsson

2014-12-04 14.33

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.