Använda dokumentkamera

Tidigare var det overhead som gällde när något skulle visas i större format. I dag kopplar vi datorn till projektorn och drar igång ett bildvisningsprogram. Men det finns ingen PowerPoint i världen som ena stunden kan visa första sidan ur dagens tidning och nästa ett hårstrå sett genom mikroskop.

I skrivande stund är det bara SMART dokumentkamera som är fullt integrerad med programvaran notebook.

Läs gärna mer om dokumentkameror här: www.dokumentkamera.com

SMART dokumentkamera

Här visa Alexandra från Netsmart upp hur man kan använda en dokumentkamera i undervisningen.

Tid: 2:08 min

SMART dokumentkamera med Mixed reality

En ny funktion med dokumentkamera är möjligheten att använda sig av Mixed reality. Här får du en kort demonstration kring hur detta fungerar

Tid: 4:56 min

Hade du nytta av informationen?  
(11 röster)

Sidan granskad av Pär Sundström

2012-02-01

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.