Förskolan Korallen

Förskolan Korallen har tre avdelningar, de heter Spiran, Snäckan och Pärlan.
Vi har åldershomogena barngrupper på avdelningarna.

Vi startade vår verksamhet 1992 och år 1993 byggdes skola och fritidshem ihop med förskolans lokaler. Utveckling av samarbetet mellan verksamheterna fortgår alltjämt för att skapa så bra inlärningsmiljö som möjligt.


Korallenracet genomfördes under februari. Racet bestod av olika stationer med utmaningar som tex balans, samarbete, bollkastning och bowling.

Hela racet avslutades med rungande applåder och medaljutdelning.


I fokus

Chatta med Barnombudsmannen

När: Torsdagen den 24 april kl 10-11.
Tema: Rätten att må bra

Läs mer om Umeå kommuns stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
www.umea.se/psykiskohalsa


Korallen har stängt för planering måndag den 19 maj.


Sommarstängt v. 28-31


Besöksadress
Förskolan Korallen
Bygdegårdsvägen 5
905 83 Umeå

Postadress
Hörnefors kommunkontor
Kungsvägen 18
910 20 Hörnefors

Sidan granskad av

Britt-Inger Norberg

2014-04-22 10.12

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.