Förskolan Korallen

Förskolan Korallen har tre avdelningar, de heter Spiran, Snäckan och Pärlan.
Vi har åldershomogena barngrupper på avdelningarna.

Vi startade vår verksamhet 1992 och år 1993 byggdes skola och fritidshem ihop med förskolans lokaler. Utveckling av samarbetet mellan verksamheterna fortgår alltjämt för att skapa så bra inlärningsmiljö som möjligt.


 Sommarfesten och förskolans dag firades med hästridning, tipsrunda och andra aktiviteter.  


Besöksadress
Förskolan Korallen
Bygdegårdsvägen 5
905 83 Umeå

Postadress
Hörnefors kommunkontor
Kungsvägen 18
910 20 Hörnefors

Sidan granskad av Agneta Jakobsson


2015-03-16 10.29

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.