Välkommen till förskolan Solskenet

Förskolan Solskenet är beläget på Ålidhem i direkt anslutning till Nya Ålidhemsskolan. Vi jobbar efter 3 prioriterade mål: Matematik, Språk och Hållbar utveckling.
Vi har 4 avdelningar som heter: Solen, Polstjärnan, Regnbågen och Norrskenet.
Om du klickar dig vidare på hemsidan så hittar du information om Förskolan, avdelningarna och vår verksamhet.

Flaggor för varje land som representeras på förskolan Solskenet.
Vi är stolta över att ha dessa länder representerade på vår Förskola!
Förskolan Solskenet
Lärarstråket 1
907 32 Umeå

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg


2014-09-25 12.27

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.