Välkommen till Förskolan Smöret!
Utemiljö Smöret sommar

Förskolan Smöret ligger i stadsdelen Östra Ersboda och har fem avdelningar, Klippan, Kojan, Idet, Grottan och Lyan.

Vi arbetar åldersindelat. Det innebär att Kojan, Idet och Lyan är avdelningar med yngre barn. Klippan och Grottan är avdelningar med äldre barn.

Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga och känna glädje att komma till oss. Vi lägger stor vikt på barnens språkutveckling.

Vi vill att barnen på vår förskola ska få lekfulla upplevelser av matematik inne och utomhus.

I fokus

Planeringsdag 15 juni

Planeringsdagar 10-11 september

Personalen har planeringsdagar den 15 juni, 10 och 11 september. Förskolan är då stängd. Föräldrarna måste ordna barntillsyn själva. 

Knapp för länk till blogg
Förskolan Smöret
Södra Slevgränd 2 A
906 27 Umeå

Sidan granskad av Sandra Wall


2015-04-02 08.01

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.