Lyssna
Kontakt

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Regementsområdet/Umestan

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Språkintroduktion'

Språkintroduktion

Introduktionsprogram för dig som nyligen anlänt till Sverige
2 Inriktningar:
  • Språkintroduktion
  • UNIK

Språkintroduktion (SI) är ett program för dig som är i åldern 16-20 år, ny i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9.

Förutom svenska kan du läsa engelska, matte, idrott, so och no. När du börjar på SI får du en individuell studieplan upprättad efter dina egna behov och förutsättningar. Efter samtal, kartläggning och tester placeras du i de ämnesgrupper som passar just din kunskapsnivå.

SI finns på fyra gymnasieskolor i Umeå; Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Midgårdsskolan och Västra gymnasiet. Vilken av dessa du kommer att gå beror på vilken nivå du läser. Du får också studiehandledning i ditt modersmål vilket underlättar studierna. När du har erhållit din behörighet kan du söka vidare till internationella program, folkhögskola, Komvux, Sfi eller
gå direkt ut i arbetslivet. Språkintroduktion har en kontinuerlig intagning över året.

UNIK - Unga Nya i Kommunen

Språkintroduktion börjar med UNIK. UNIK är ett sex veckor långt program där eleven lär sig svenska på förmiddagarna och på eftermiddagarna ges grundläggande kunskap om det svenska samhället. Detta sker genom värderingsövningar, samarbetsövningar och föreläsningar samt studiebesök hos olika föreningar och myndigheter. Under tiden på UNIK kartläggs också elevens kunskaper i svenska och andra skolämnen.

Verksamhetens mål och syfte är att flykting- och invandrarungdomar ska få en bättre introduktion till det svenska samhället och att främja integration. UNIK ger ungdomarna en stabil grund att stå på inför fortsatta studier på SI, gymnasiet eller SFI (Svenska för invandrare) och är det enda programmet av sitt slag i Sverige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Publicerad: 10 maj 2017
Sidan publicerad av: Therése Svärd

Midgårdsskolan
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå

Tel: 090- 16 59 50
E-post: midgardsskolan@umea.se

Umeå kommun