Lyssna
Kontakt

Om skolan

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Gillar du djur, maskiner, teknik, natur, odling och gröna miljöer? Vill du ha en yrkesutbildning som kan leda till jobb? Då är Forslundagymnasiet ditt naturliga val. På Forslundagymnasiet jobbar vi med verkligheten som utgångspunkt. Teori och praktik varvas i undervisningen. Vi jobbar med problem och lösningar, och vi förbereder dig för ett yrkesliv efter gymnasiet, eller vidare studier på högskola.

Goda förutsättningar för dina studier

Utbildningen på Naturbruksprogrammet är yrkesförberedande och kan leda till varierandeyrken inom många olika områden. Exempel är arbete med hästar, lantbruksdjur, djurparksdjur, djursjukvård. Under utbildningen får du lära känna djuren på skolan ordentligt. Du lär dig om djurens behov och deras beteende, vilka krav de har på foder, uppfödning, och mycket mer. När griskultingarna ska vägas är du med, du får köra skördetröska, dressera hundar, eller vara delaktig i att reparera stallet. Du lär dig se helhet och sammanhang och får en förståelse för djur och natur

Många djur på skolan

I smådjurshuset finns de flesta djurarter man kan hitta inom zoologisk handel. Vi har egna travhästar och ridningen sker på Hippologum, en av Sveriges största ridanläggningar. Skolan ligger granne med Distriktsveterinärerna där du kan praktisera om du läser djurens hälso- och sjukvård. Vi har en tydlig hundprofil, vi har hundträningshall, hundstall och agilitybana. Läser du inriktning Lantbruk lär du dig mjölkproduktion i ladugården, du läser växtodling och du får kunskaper i byggnadsunderhåll, maskinlära och traktorkörning.

Forslunda på sociala medier

Här hittar du information som rör skolans bibliotek.

Ansvar för lån

Du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort. Det som lånas ska lämnas tillbaka till skolans bibliotek i rätt tid och i oskadat skick. Är du under 18 år ansvarar målsman för lånen.

Omlån och reservation

Du kan själv göra omlån på via vår webbsida eller begära omlån vid utlåningsdisken. Material som är reserverat kan inte lånas om.

Påminnelse och räkning

Om det du lånat inte återlämnas efter två påminnelser skickas en räkning. Är du under 18 år skickas räkningen till målsman. Det lånade materialet ersätts enligt bibliotekets värdering. På räkningen tillkommer en administrativ avgift på 50:-. Om räkningen inte betalas i tid skickas påminnelse och då utgår en avgift på ytterligare 50:-. Betald faktura återbetalas inte.

Självutlåning

Vid entren finns en utlåningsstation där du själv kan registrera dina lån. För att göra detta behöver du ditt skolkort och en PIN-kod, alt personnummer och en PIN-kod. Kontakta oss så hjälper vi dig med PIN-kod.

Återlämning

Återlämning kan du göra i biblioteket under dagtid eller, när biblioteket är stängt, i boklådan utanför bibliotekets entré.


På elevhemmet kan du som har lång resväg bo under skolveckan. Fritidsledare ordnar aktiviteter efter skoltid. Bor du på elevhemmet finns möjlighet att ta med egen hund.

 

När Du flyttar till elevhemmet på Forslundagymnasiet brukar det för de flesta vara första gången man har ett eget boende utanför föräldrahemmet. Detta är en helt ny situation för Dig, som är rolig, spännande och lärorik. Men att “bo själv" ställer många nya krav på Dig!


Kostnad

2 980 kronor per månad september-maj, augusti 955 kronor och juni 1 490 kronor. Det tillkommer 350 kronor varje månad för dig som hyr rum med hund. Hösten 2018 är det tillåtet att ha hund från 3 september. Elever bor på elevhemmet måndag–fredag.


Regler för Forslundagymnasiet elevhem.

Ansökan om boende på elevhemmet

 

På Forslundagymnasiet finns många byggnader, allt från skolbyggnad och elevhem till ladugård och häststall.

De flesta lektionerna när det gäller de gymnasiegemensamma ämnena är i huvudbyggnaden medan karaktärsämnen och inriktningskurserna kan vara i djurstallar, utomhus och i speciella klassrum som är anpassade för praktisk undervisning.

 

Redan under första hälften av 1800-talet började det att ställas krav på utbildning inom jordbruksnäringen. Det var den tekniska utvecklingen som krävde möjligheter till utbildning.
1859 tog dåvarande landshövdingen initiativ till lantbruksskola i Yttertavle (några mil öster om Umeå). 

Från Yttertavle till Forslunda
Jordbruksundervisning bedrevs i Yttertavle till och med 1905 då verksamheten flyttades till Brattby. Fram till 1901 fanns bara en 2-årig praktisk-teoretisk kurs med sex lärlingar. Minimiåldern var 21 år och kravet var att man kunde läsa utantill och att man orkade med kroppsarbete i lantbruket.

På Gubbänget byggdes i början av 30-talet en ny lantmannaskola. Alltså på den plats där Forslundagymnasiet ligget idag. Skolan utformades som en herrgård med två flyglar. Tyvärr är huvudbyggnaden riven sedan många år, men flyglarna står kvar, en var rektorsbostad (rektorsvillan i norr - där gymnasiesärskolan idag har sin lokaler) och ett hus inrymde bostäder till lärare (den södra byggnaden - som fortfarande är lärarbostäder).

Under 1940-talet byggdes det flitigt på Forslunda. Hingststall, fölstall, smedja, hönshus, ladugård och magasin, potatiskällare och växthus byggdes.

1969 byggdes nuvarande skolanläggning med kök och matsal, maskinhall, elevhem och fotbollsplan. 1983 byggdes skolbyggnaden till med lärosalar, lärarrum, bibliotek och konferensrum. 1995 byggdes invigdes gårdsverkstaden.

 

Undervisningsverksamhet
Under 1900-talet har utbildningstiden varierat. 1970 inordnades lantbruksundervisningen i den allmänna gymnasieskolan. Ladugårdsskötarkurs på 3 månader, 12 veckors maskinskötarkurs, 1-årig ladugårdsförmanskurs och 12 veckors husdjurskurs är några exempel på kurser. Driftledarutbildning och kurs i animalieproduktion var några specialkurser under 70-90-talen.

Redan 1939 startade den första trädgårdsutbildningen på Forslunda. 1973 stod nya undervisningsbyggnader/växthus klara för 2-årig trädgårdsutbildning. Dessa tre växthus finns kvar idag tillsammans med markbyggnadshallen.

Under senare decennier har flera olika trädgårdskurser förekommit; 20-veckorskurs i växthusodling, AMS-kurs i trädgårdsskötsel 80 timmar, 20 och 40-veckors trädgårdsutbildning för vuxna.

 

Efter milleniumskiftet - 2000-tal
Det senaste åren har det hänt mycket på Forslundagymnasiet. För ca 15 år sedan byggdes ett smådjurshus som nu är tillbyggt med plats för klassrum och ännu fler smådjur. Norrgården och Paviljongen är tillskott som inrymmer såväl klassrum som hundstall och träningsbana för hundar. Skolan har även ett eget häststall för travhästar.

På utbildningssidan har skolan också utvecklats. Från att ha varit nedläggningshotad i slutet av 90-talet har nu elevantalet ökat och idag går ca 100 elever på naturbruksprogrammet. Vuxenutbildning inom trädgård och mark och anläggning har många sökande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2018
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Therése Swärd

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 Umeå

Umeå kommun