Minnesanteckningar från föräldrarådet 080924

Minnesanteckningarna från Tomtebogård och Sjöfruskolans föräldraråd 080924, finns här att ladda ner som .pdf dokument.PDF
Hade du nytta av informationen?  
(5 röster)

Innehåll

Sjöfruskolan
Stråkvägen 6
90751 Umeå

Sidan granskad av Mari Strömberg

2008-11-26 10.30

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.