Arbetslag och fritids på Sjöfruskolan

Gemensamma regler för Tomteboskolområde  

 

Vi på Tomtebo trivs och är trygga tillsammans därför att

  • Jag tar ansvar för mitt eget handlande
  • Jag är rädd om mig själv och andra
  • Jag skapar en god lärmiljö
 
Hade du nytta av informationen?  
(427 röster)
För elever och föräldrar

Innehåll

Sjöfruskolan
Stråkvägen 6
90751 Umeå

Sidan granskad av Nicole Damen

2012-09-11 14.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.