Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld.

Vi trivs och bygger framtiden tillsammans!

Sjöfruskolan är en F-9 skola på Tomtebo i Umeå.

Nyheter

I fokus

Elevenkäten 7–9

Enkäten

KU-eftermiddag den 6/2 från kl 13.00.

Vi håller fritids stängt för kompetensutveckling.


Föräldrakalender 2014-2015PDFhållbart resande
Sjöfruskolan
Stråkvägen 6
90751 Umeå

Sidan granskad av

Johanna Lundberg

2015-01-26 08.47

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.