Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld.

Vi trivs och bygger framtiden tillsammans!

Sjöfruskolan är en F-9 skola på Tomtebo i Umeå.

Nyheter

I fokus

Föräldrakalender 13/14PDF


Skolavslutning 11 juni

Åk 1-5: samling i klassrum 9.30. Avslutningscermonin startar kl 10.00 på basketplanen bakom Sjöfruhallen

Åk 6-9: samling i klassrum 10.30. Avslutningscermonin startar kl 11.00 på basketplanen bakom Sjöfruhallen.


Enkät Skolbibliotek

Åk 3

Åk 5

Åk 9


hållbart resande
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.