ATiS - Arbetsterapi i skolan

ATiS-Arbetsterapi i skolan, ett projekt som bedrevs i Sävar, Hörnefors och Holmsund/Obbola kommundelar. ATiS startade under våren 2006 - ett nyskapande projekt inom förskola/grundskola. Projektet innebar att arbetsterapeut kompletterade nuvarande elevhälsoteam och fanns tillgänglig i skolan/förskolan för barn med svårighet att utföra skoluppgifter eller andra relaterade uppgifter i skolan. Målgruppen i projektet var barn 4-9 år. ATiS-projektet finansierades av TILDA-medel som står för Tidiga Insatser och Långsiktiga verksamheter Där man bor och på ett Annorlunda sätt.
  • Folder  >>PDF
  • Länk till artikel i Tidskriften arbetsterapeuten  >>
  • Länk till artikel i Personaltidningen insidan  >>

Tilda-projektet

Bakgrund

Umeå kommun tillskjuter 30 miljoner under en tre års period (2005-2007) till förebyggande och direkta åtgärds program för barn och ungdomar.

Tilda medlen har tillkommit utifrån att institutionsvård och familjehemsplaceringar ökat, vilket är en mycket kostnadskrävande post i socialnämndens budget.

  • Om Tilda-projektet >>PDF
  • Föräldrar på byn >>PDF

Kontaktperson

Lena Jonsson
090-16 40 36
lena.m.jonsson@umea.se

Hade du nytta av informationen?  
(11 röster)

Innehåll

Sävar Skola
Drottningvägen 7
918 32 Sävar

Sidan granskad av Erica Hörnelid

2012-01-30 12.22

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.