Foto: Erica Näslund

Fräcka fredag

På högstadiet anordnas varje år Fräcka Fredag för årskurserna 7-9 på sista fredagen innan Sportlovet. Det är Elevrådet tillsammans med Kamratstödjarna som går ihop i olika arbetsgrupper som ansvarar för var sitt block av roligheter.

Fräcka Fredagen är alltså ingen vanlig skoldag utan hela dagen ägnas åt diverse olika aktivitetsblock som 7-9 eleverna kan välja. Skotersafarin och Kola Kasinot är ett par av de stående blocken, självklart ska man som elev ha skoterkort för att få köra skoter men i övrigt är det den personal som har skoter som ställer upp och kör/skjutsar de som vill vara med på skotersafarin.

Läs gärna mer om vad som händer på det här årets Fräcka Fredag!

Hade du nytta av informationen?  
(13 röster)

Innehåll

Sävar Skola
Drottningvägen 7
918 32 Sävar

Sidan granskad av

Erica Hörnelid

2012-02-14 14.23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.