Välkommen till oss på Sävar skola!

Umeås största F-9 skola

Aktuellt

I fokus

Skolråd
25 maj kl 18.15-20.00 i Sävar skolas matsal.

  1. UmeBRÅ – bl.a. nattvandring i Sävar….
  2. Lärande för hållbar utveckling – LHU
  3. Höststarten 2015 – så här kommer vi göra!
  4. Läslyftet 2015/2015
  5. Övriga frågor

Välkomna!

/Rektorerna Sävar skola


Beslutade stängningsdagar fritids:

Stängningsdag fritids 12 juni

Verktyg och tjänster

Lärum

Ansökningsblankett byte av kommunal grundskola

Frånvaro (Skola 24)

Schema

Busstidtabell

Barnperspektivet - BRIS


Till föräldrar:
Ni som behöver ett konto till skola24 kan registrera era uppgifter i ett elektroniskt formulär här:

Länk till elektroniskt formulär

Fortsättningsvis hittar ni detta formulär under sjukanmälan/åk 6-9.

 

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.