Välkommen till oss på Sävar skola!

Umeås största F-9 skola

Aktuellt

I fokus

Beslutade stängningsdagar fritids:

Stängningsdag fritids 14 augusti

Verktyg och tjänster

Lärum

Ansökningsblankett byte av kommunal grundskola

Schema

Busstidtabell

Barnperspektivet - BRIS


Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.