Välkomna till Sandviksskolan


I fokus

Chat med barnombudsmannen

För dig som är upp till 18 år. Chatt nummer 1: Tors. 18 sept. Kl. 10-11.
Tema: Utbildning/skola

Skolskjuts

Vid frågor om skolskjuts i grundskola och särskola

Kontakta rektor eller skolskjutshandläggare


Ansökan om skolskjuts

Sandviksskolan
Sandviksvägen 42
913 35 HOLMSUND

Sidan granskad av

Monica Boström

2014-09-08 22.38

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.