Välkommen till Sandgärdans förskola

Vår förskola ligger i Hörnefors kommundel i ett bostadsområde med närhet till skog och hav. På vår förskola vistas vi mycket utomhus.
Förskolan består av två arbetsenheter. Under dagen arbetar vi över huset i tre åldershomogena grupper. Vi lägger stor vikt vid språk och matematik och har påbörjat ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt .Barnen ska stimuleras till utveckling genom nyfikenhet och lust att leka och lära.

Våra arbetsgrupper

Björnar

Bävrar

Fjärilar

Vision:  Vår förskola skapar nyfikenhet och lust!

I fokus

I januari har personalen planeringsdag onsdag den 7 januari, förskolan är då stängd.


Isbjörnarnas avslutning

Besöksadress
Förskolan Sandgärdan
Alvägen 43
905 32 Hörnefors

Postadress
Hörnefors kommunkontor
Kungsvägen 18
905 32 Hörnefors

Sidan granskad av

Gabrielle Hultdin

2014-12-02 16.29

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.