Välkommen till Sandgärdans förskola

Vår förskola ligger i Hörnefors mitt i ett bostadsområde med närhet till det mesta, såsom bibliotek, lekparker och pulkbackar, skridskoplan, skog och hav. På vår förskola vistas vi mycket utomhus, vi gör utflykter och vi utforskar gärna vår närmiljö.


Förskolan består av två arbetsenheter, Myran och Elefanten. Under dagen arbetar vi över huset i tre åldershomogena grupper. Vi lägger stor vikt vid språk och matematik samt rörelse pch hälsa. Barnen ska stimuleras till utveckling genom nyfikenhet med lust till att lära och leka.


Tillgänglihet och material vid arbetsenheterna är utifrån barnens ålder, mognad och vad som som lockar barnen till lek. 


Besöksadress
Förskolan Sandgärdan
Alvägen 43
905 32 Hörnefors

Postadress
Hörnefors kommunkontor
Kungsvägen 18
905 32 Hörnefors

Sidan granskad av

Sara Jonsson

2015-02-09 14.30

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.