Välkommen till Sandgärdans förskola

Vår förskola ligger i Hörnefors kommundel i ett bostadsområde med närhet till skog och hav. På vår förskola vistas vi mycket utomhus.
Förskolan består av två arbetsenheter. Under dagen arbetar vi över huset i tre åldershomogena grupper. Vi lägger stor vikt vid språk och matematik och har påbörjat ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt .Barnen ska stimuleras till utveckling genom nyfikenhet och lust att leka och lära.

Våra arbetsgrupper

Björnar

Bävrar

Fjärilar

Vision:  Vår förskola skapar nyfikenhet och lust!

I fokus


Välkomna tillbaka till en ny termin!

Höstens planeringsdag infaller måndagen den 15 september, förskolan är då stängd.


Isbjörnarnas avslutning

Besöksadress
Förskolan Sandgärdan
Alvägen 43
905 32 Hörnefors

Postadress
Hörnefors kommunkontor
Kungsvägen 18
905 32 Hörnefors

Sidan granskad av

Agneta Jakobsson

2014-08-13 09.13

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.