Elevrådet träffas en gång per månad. Här behandlas frågor som klasserna diskuterat i klassråden eller annat som rör skolan.
Elevrådet har en viktig uppgift i att främja elevernas delaktighet och inflytande i skolans arbete.

Här kan du läsa protokoll från Röbäcksskolans elevråd

Hade du nytta av informationen?  
(16 röster)

Innehåll

Röbäcks skola
Stenhuggarvägen 2
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Stina Nilsson

2015-04-13 10.25

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.