Röbäcksskolan F-6

Vår skola är en av Umeå kommuns äldsta skolor som fortfarande är i bruk. Den byggdes 1893 och har efter hand anpassats till dagens skol- och fritidsverksamhet.
Skolan är belägen i den gamla delen av Röbäcks by, med en lantlig atmosfär.
Det är bra förbindelser med kollektivtrafik och det tar cirka 20 min att cykla in till Umeå centrum.

Vår verksamhet består av förskoleklass, skola år 1-6 och skolbarnomsorg (fritidshem). Idag går cirka 91 barn här hos oss.

Vi arbetar till större delen i åldershomogena barngrupper. Förutom den åldershomogena verksamheten, har vi olika åldersblandade verksamheter, exempelvis olika trivselaktiviteter och fadderverksamhet.

Hade du nytta av informationen?  
(39 röster)
Fakta
Bibliotek, skol  
Busshållplats Ja
Elevhälsa Ja
Fotbolls/ishockeyplan Ja
Gymnastiksal Ja
   
   

Innehåll

Röbäcks skola
Stenhuggarvägen 2
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Stina Nilsson

2010-01-18 13.26

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.