Mål och kvalitet

Röbäcksskolan har övertid haft bra resultat i enkäter när det gäller trygghet och trivsel. Skolan präglas av att det är allas barn. Alla elever i åk 6 klarade minst godkänt gränsen på nationella proven i våras. I 8 av 12 ämnen ligger vi över Umeå kommuns medelvärde vad gäller betyg och i övriga bara just under. I åk 3 görs det tester när det gäller läsning och stavning och även här så ligger Röbäcksskolan bra i linje med Umeå kommun. Under våren påbörjades ett utvecklingsarbete vad gäller läsförståelse träning vilket kommer att fortsätt under det här läsåret. Vi ser att vi behöver öka elevernas medvenhet och kunskap om vad ett bra språkbruk betyder och hur viktigt det är i både skriftlig och muntlig kommunikation.

Hade du nytta av informationen?  
(50 röster)

Innehåll

Röbäcks skola
Stenhuggarvägen 2
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Stina Nilsson

2015-04-02 14.56

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.