Kontakta oss

Här finner du namn, mailadress och telefonnummer till våra anställda på Röbäcks skola.

Använd menyn till vänster för att få mer information.

Funktion Namn Telefon
     
Rektor Myrtle Nestander 165938, 070-5665938
Skolsköterska Anna-Lena Engman 165776, 073-8000599
Personalrum   165940,
Arbetsrum   165931
Loftet   165777
Fantazia   165942, 070-9195942
Kök Helena Hedlund 165929
Lokalvård Elisabeth Vidman 165940
     
F-3    
Förskollärare Katarina Tengman  
Förskollärare Inger Lindberg  
Förskollärare Arne Söderlund  
Lärare Ulrika Vindahl  
Lärare Stina Andersson  
Lärare Birgitta Rehnman 070-2886250
Fritidspedagog Ulrika Karlsson 46646
Förskollärare Åsa Kvarnström 134883
Förskollärare/spec Maria Vigren  
Fritidspedagog Inger Göransson 070-4564464
  Elin Johansson  
4-6    
Lärare Agneta Hägglund 133632
Lärare Stina Nilsson 141296
Lärare Anna Karlsson 777519
Lärare Ivan Schander  
Lärare Mohamed Chninou 073-5066945
Specialpedagoger    
Specialpedagog Åsa Kriström 128932
     
Slöjdlärare    
  Lars Persson 777898
  Boel Tuwesson 146246
     
Språklärare    
Tyska Jenny Jakobsson 070-5664793
Franska Janeta Petkova 073-8199299
Spanska Malin Söderberg 070-2497877
     
Modersmålslärare    
     
Engelska Christoffer Denman  
Finska Ulla Kinnunen Nassiri 070-4928234
Teckenspråk Barbro Nilsson-Lundgren  
Hade du nytta av informationen?  
(37 röster)
Anmäl frånvaro

Anmäl sjukfrånvaro till någon av personalen på respektive avdelning.

Personalrummet: 090-165940
Arbetsrummet: 090-165931

Loftet: 090-165777

mobilnummer 070-6991127

Fantazia: 090-165942

Mobilnummer 070-9165942

Paviljongen 070-3751058


Svarar ingen i telefonen? Låt det ringa tills vår telefonsvarare kommer igång. Tala in ditt meddelande så lyssnar vi av under dagen.

Innehåll

Röbäcks skola
Stenhuggarvägen 2
904 40 Röbäck

Sidan granskad av

Anna Stina Elisabeth Nilsson

2014-09-12 10.38

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.