Kontakta oss

Här finner du namn, mailadress och telefonnummer till våra anställda på Röbäcks skola.

Använd menyn till vänster för att få mer information.

Funktion Namn Telefon Mobil
       
Rektor Myrtle Nestander 165938 070-5665938
Administration Carola Ingelsson 165914  
  Lena Hellgren 165906  
Skolsköterska Anna-Lena Engman 165776 073-8000599
Personalrum   165940  
Arbetsrum   165931  
Paviljongen (fritids)   070-3751058  
Loftet (fritids)   165777 070-6991127
Fantazia (fritids)   165942 070-9195942
Kök Helena Hedlund 165929  
Lokalvård Elisabeth Vidman 165940  
Vaktmästare Jan Pettersson 165944 070- 3267663
F-3      
Förskollärare Katarina Tengman    
Förskollärare Inger Lindberg    
Förskollärare Arne Söderlund    
Lärare Ulrika Vindahl    
Lärare Stina Andersson    
Lärare Birgitta Rehnman 070-2886250  
Fritidspedagog Ulrika Karlsson 46646  
Förskollärare Åsa Kvarnström 134883  
Förskollärare/spec Maria Vigren    
Fritidspedagog Inger Göransson 070-4564464  
  Elin Johansson    
4-6      
Lärare Agneta Hägglund 133632  
Lärare Stina Nilsson 141296  
Lärare Anna Karlsson 777519  
Lärare Ivan Schander    
Lärare Mohamed Chninou 073-5066945  
Specialpedagoger      
Specialpedagog Åsa Kriström 128932  
       
Slöjdlärare      
  Lars Persson 777898  
  Boel Tuwesson 146246  
       
Språklärare      
Tyska Jenny Jakobsson 070-5664793  
Franska Janeta Petkova 073-8199299  
Spanska Malin Söderberg 070-2497877  
       
Modersmålslärare      
       
Engelska Christoffer Denman    
Finska Ulla Kinnunen Nassiri 070-4928234  
Teckenspråk Barbro Nilsson-Lundgren    
Hade du nytta av informationen?  
(37 röster)
Anmäl frånvaro

Anmäl sjukfrånvaro till någon av personalen på respektive avdelning.

Personalrummet: 090-165940
Arbetsrummet: 090-165931

Loftet: 090-165777

mobilnummer 070-6991127

Fantazia: 090-165942

Mobilnummer 070-9165942

Paviljongen 070-3751058


Svarar ingen i telefonen? Låt det ringa tills vår telefonsvarare kommer igång. Tala in ditt meddelande så lyssnar vi av under dagen.

Innehåll

Röbäcks skola
Stenhuggarvägen 2
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Stina Nilsson

2015-04-13 10.23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.