Avdelningar och klasser

Vi som arbetar på Röbäcks skola

Arbetslag F-2

Katatrina Tengman, förskollärare

Kenneth Dahlström, förskollärare

Åsa Kvarnström, förskollärare

Ulrika Karlsson, fritidspedagog

Ulrika Vindahl, lärare

Stina Andersson, 1-7 lärare sv/so

Arbetslag 3-6

Agneta Hägglund, mellanstadielärare

Maria Vigren, Förskollärare, spec

Stina Nilsson, 1-7 lärare  sv/so

Anna Karlsson, 1-7 lärare ma/no

Ivan Schander idrott


Fritids Loftet

​Inger Göransson, fritidspedagog

Katatrina Tengman, förskollärare

Kenneth Dahlström, förskollärare


Fritids Fantasia​

Ulrika Karlsson, fritidspedagog

Åsa Kvarnström, förskollärare

Maria Vigren, Förskollärare, spec


Specialpedagog:

Åsa Kriström, specialpedagog

IT-ansvar

Stina Nilsson

Kök:

Helena Hedlund

Lokalvård:

Elisabeth Vidman

Vaktmästare:

Janne Petersson

Skolsköterska:

Anna-Lena Engman

Rektor:

Ulrika Hällman​

 

Hade du nytta av informationen?  
(38 röster)

Innehåll

Röbäcks skola
Stenhuggarvägen 2
904 40 Röbäck

Sidan granskad av

Anna Stina Elisabeth Nilsson

2014-01-21 12.31

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.