Välkommen till Röbäcks skola

En av Umeås äldsta skolor

Vår skola är en av Umeå kommuns äldsta skolor som fortfarande är i bruk. Den byggdes 1893 och har efter hand anpassats till dagens skol- och fritidsverksamhet.

I år firar skolan 122 år.


I fokus

Chatta med Barnombudsmannen

Torsdag den 16 april kl. 10-11
Tema: Kränkande behandling i skolan

Röbäcks skola
har fått utmärkelsen:
Röbäcks skola
Stenhuggarvägen 2
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Anna Stina Elisabeth Nilsson


2015-04-13 15.28

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.