Välkommen!

Överboda, som ligger i kommunens sydvästra utkant ca 2 mil från Umeå, har en kombinerad skola och förskola. Skolan är placerad naturskönt i västlig sluttning med vy över de öppna fälten vid Bobäcken och dalgången som sträcker sig fram till Vännäsby. En stor del av vår pedagogiska verksamhet sker utomhus under hela året.Den 6/5 hade årskurs 1 och 2 en tema dag med "skolan för 100 år sedan". Dagen började med morgonpsalm och bön därefter innehöll den bl a skrivstil, välskrivning, brännboll, multiplikationstabellen och högläsning.


Överboda får utmärkelsen skola för hållbar utveckling

Överboda skola och förskola bedriver ett långsiktigt pedagogiskt arbete med inriktning mot skola och förskola för hållbar utveckling.

Skolverket lyfter särskilt fram våra regelbundna utevistelser och utomhuspedagogik som har centrala inslag i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling. Det egna trädgårdslandet och skolskogen används medvetet som pedagogiska rum för barn och elever och är viktiga komplement till inomhusverksamheten.

Vårt arbete med hållbar utveckling är tydligt förankrat i nationella styrdokument kring skolans och förskolans uppdrag med utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling. Arbetslaget har gemensamt satt upp prioriterade arbetsområden och mål med arbetet kring hållbar utveckling som regelbundet följs upp och utvärderas utifrån styrdokumenten.

I fokus

Rekommendationer om småbarnshjälmarWord


Bedömning och betyg, IUP

I Umeå kommun pågår införandet av ett IUP-stöd för elever, lärare och vårdnadshavare då det gäller processen kring individuella utvecklingsplaner, IUP.

Här hittar ni information kring detta och hur ni ska göra för att kunna logga in på IUP-stödet.

Överboda Skola och förskola
Överboda 31
905 88 Umeå

Sidan granskad av Lisa Bäckman


2015-08-31 07.48

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.