Stipendieutdelning på studenten 2013, eleverna fick dela på 60 000 kr ur vår fond!

Stipendier Fridhemsgymnasiet

På Fridhemsgymnasiet har vi en stipendiefond som bygger på en rad donationer och varje år får ett antal av våra elever ett stipendium i form av en summa pengar.

Fr o m 2010 har skolan valt att dela upp stipendiemedel för en vår- och höstutdelning. Vårutdelningen är riktad till elever i avgångsklasser där stipendiaterna nomineras. En stipendiekommitté beslutar utifrån de motiveringar som lämnats in av lärare under våren.

Fondens avkastning ska användas för utdelning av stipendier som följer beslut i Kommunfullmäktige. Stipendierna ska belöna elever med goda studieresultat eller ges till elev som visat initiativförmåga, egen personlig framtoning eller varit till heder för sig själv och sin skola, helt enkelt en förebild.
 
Höstutdelningen är riktad även till andra elever än årskurs 3. Där söker eleven själv ett stipendium och lämnar in en utförlig ansökan som beskriver vad eleven tänker använda stipendiet till i sina studier och som uppfyller de kriterier som ställs av stipendiefonden. Blankett för ansökan till höstudelningen hittar du till höger här på sidan.
 
Stipendiekommittén består av följande personer:
 
Cathrin Backman Löfgren, sammankallande
Katarina Burman, lärare
Milton Hägglund, lärare
Lligo Matson, lärare
Maria Andersson, studie- och yrkesvägledare
Åsa Forsberg, lärare
Martha Kalman, lärare
Marie Nygren, kommunikatör

Hade du nytta av informationen?  
(50 röster)
Ansökan

Ny sökperiod för stipendier startar 2015.

Sandra och Sofia från HR3b, de kommer att göra sin APL (praktik) i ett restaurangkök på Lanzarote i 8 veckor.
Moa och Evelina i Friskvårdstrean, de har sökt och fått pengar för att vara volontärer på ett barnhem i Ghana i två veckor.  De ville göra ett projektarbete som var viktigt för andra och sig själva, någonting de lär sig av.

Sidan granskad av

Marie Nygren

2015-01-21 09.31

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.