Studie- och yrkesvägledarna guidar dig

Vägledningens syfte är att du som elev ska skaffa dig verktyg för att kunna göra så medvetna studie- och yrkesval som möjligt.

Till oss kan du vända dig för: 

  • vägledning och information om dina studier och om olika val du kan göra under din utbildningstid.
  • vägledning och information om utbildningar efter gymnasiet, och om yrken och arbetsmarknad.
  • vägledning och information om behörighetskrav, betyg, meritvärden och meritkurser


Vart sitter vi?
Du hittar oss uppe vid administrationen (G-huset, plan 2) i samma korridor som kuratorerna och specialpedagogerna. Kom förbi och kolla om vi är inne eller om du vill vara säker, mejla eller ring och boka en tid. Våra kontaktuppgifter finns till höger. 

 

Mer information
Uppdaterad information om våra program hittar du under fliken Utbildningar upptill. Där hittar du också poängplaner och kontaktuppgifter till respektive rektor. Under fliken För elever upptill hittar du en katalog över vilka kurser du kan välja inom det individuella valet, årskull för årskull.


Välkommen!

Hade du nytta av informationen?  
(33 röster)
Rutiner vid studieavbrott

Sidan granskad av Marie Nygren

2015-03-25 08.27

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.