Studie- och yrkesvägledarna guidar dig

Vägledningens syfte är att du som elev ska skaffa dig verktyg för att kunna göra så medvetna studie- och yrkesval som möjligt.

Till oss kan du vända dig om du vill få: 

  • vägledning och information om dina studier och om olika val du kan göra under din utbildningstid.
  • vägledning och information om utbildningar efter gymnasiet, och om yrken och arbetsmarknad.
  • vägledning och information om behörighetskrav, betyg, meritvärden och meritkurser


Vart sitter vi?
Vill du komma i kontakt med oss så kom förbi och kolla om vi är inne eller om du vill vara säker, mejla eller ring och boka en tid. Du hittar oss uppe vid administrationen (G-huset, plan 2) i samma korridor som kuratorerna och specialpedagogerna.

 

Mer information
Uppdaterad information om våra program hittar du under fliken Utbildningar på vår startsida. Där hittar du också poängplaner och kontaktuppgifter till respektive rektor. Under fliken För elever hittar du en katalog över vilka kurser du kan välja inom det individuella valet, årskull för årskull.


Välkommen!

Hade du nytta av informationen?  
(29 röster)
Kontakt

Grethel Burström

HA, RL, SA och VO
090-16 58 51
Mejl

Maria Andersson
Lärlingsutbildningen
090-16 29 92
076-768 58 51
Mejl

Fredrik Sandström
Lärlingsutbildningen
090-16 29 07
070-276 06 64
Mejl

Studie- och yrkesvägledare på introduktionsprogrammen

Grethel Burström
090-16 58 51 (IMSPR)

Ibrahim Alhakim
090-16 58 53, 070-383 26 16 (IMIND, IMPRE, IMSPR)

Sven Ollander
090-16 58 52 (IMIND, IMSPR)

Fredrik Sandström
090-16 29 07 (IMYRK)

Rutiner vid studieavbrott

Sidan granskad av

Maria Hedberg

2014-12-16 13.21

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.