Plugghjälp hos specialpedagogerna

Har du svårt att hänga med i skolarbetet? Då kan du komma till specialpedagogerna på Fridhem. Vi hjälper dig!

 
Vi specialpedagoger är bra på att hjälpa elever som inte riktigt hänger med i skolarbetet. Många som kommer till oss har svårt att skriva, läsa eller lära sig nya saker. Känner du igen dig? Kom till oss, vi har hjälpmedel och metoder som kan göra dina studier lättare.  

Om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan du få extra tid när du ska skriva prov. Om du beviljas förlängd skrivtid får du ett intyg som gäller under hela gymnasietiden. Vid större prov ordnas den förlängda skrivtiden från expeditionen, men vid kortare prov måste du som elev prata ihop dig med din lärare. Kom ihåg att göra det i god tid. När det är dags för prov tar du med dig ditt intyg och din skollegitimation.

För elever i årskurs 1 erbjuder vi gruppstöd i matematik, svenska och engelska.

 
Välkommen!

Hade du nytta av informationen?  
(21 röster)
Kontakta oss

Ingrid Nyberg Boström,
090-16 29 22, 070-611 01 19

Jag finns på våning 2, ovanför biblioteket!


Sidan granskad av Maria Hedberg

2014-11-18 11.53

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.