Specialpedagoger

Alla elever kan någon gång under sin utbildning behöva hjälp på ett eller annat vis.

Vi specialpedagoger finns till för att stötta dig i dina studier så att du kan prestera och uppnå just dina mål med den utbilning du valt.

Det kan gälla:

  • Studieteknik, att hitta struktur och ordning i skolarbetet.
  • Rätten att under perioder få undervisning i mindre grupp eller enskilt.
  • Hjälp med olika digitala verktyg för att underlätta i inlärningsprocessen.

Välkommen att höra av dig eller kom förbi om du har frågor eller funderingar!


Hade du nytta av informationen?  
(21 röster)
Kontakta oss

Susanna Callow
090-16 29 21
070-364 20 70
Mejl

Ingrid Nyberg Boström
090-16 29 22
070-611 01 19
MejlSidan granskad av Marie Nygren

2015-06-18 09.14

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.