Fridhemsgymnasiet

Proxy error: 500

Message: Kunde inte ansluta till: Connection timed out: connect

Modersmål

Idag läser cirka 250 elever modersmål på gymnasiet. Totalt handlar det om 23 olika språk. Undervisningen bedrivs i grupp, 70 min/vecka, främst på Dragonskolan. För elever som studerar på introduktionsprogrammen och läser modersmål på grundskolenivå bedrivs undervisningen på Fridhemsgymnasiet.

 
Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning bedrivs på följande språk: amarinja, arabiska, blin, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, kinesiska, kurdiska, nederländska, persiska, polska, portugisiska, ryska, somaliska, spanska, swahili, tigrinja, thai och tyska.

Krav för att läsa modersmål i gymnasieskolan

Om dina föräldrar eller vårdnadshavare eller en av dem har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör ett dagligt umgängesspråk för dig, kan du få undervisning i modersmålet som ett ämne (modersmålsundervisning), förutsatt att du har goda kunskaper i modersmålet och att du även önskar få sådan undervisning.

Nationella minoritetsspråk - särskilda bestämmelser

För dig inom de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch eller finska gäller särskilda bestämmelser. Modersmålsundervisning ska erbjudas även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet och även om det bara är du som är anmäld.

 
Mer information om modersmål i Umeå kommun

 
Anmälan görs här

                                                                                                                                  

Hade du nytta av informationen?  
(11 röster)

Sidan granskad av

Maria Hedberg

2014-06-24 08.55

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.