Modersmål

Idag läser cirka 200 elever modersmål på gymnasiet. Just nu erbjuder vi 29 olika språk.

Undervisningen bedrivs i grupp, 60-120 min/vecka. De flesta språken läser elever från alla olika gymnasieskolor på Dragonskolan, måndagar 15.45-17.30.

Arabiska, somaliska, thai, dari, persiska, kurdiska och tigrinja kan elever även läsa på Midgårdsskolan på onsdagar och på Fridhemsgymnasiet på tisdagar.


Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning bedrivs på följande språk:

Amarinja, Arabiska, Bilen, Bosniska, Dari, Engelska, Finska, Franska, Isländska, Italienska, Kinesiska, Kirundi, Kroatiska, Kurdiska, Meänkieli, Nordsamiska, Persiska, Polska, Portugisiska, Ryska, Somaliska, Spanska, Swahili, Sydsamiska, Tagalog, Thai, Tigrinja, Tyska och Nederländska.

Krav för att läsa modersmål i gymnasieskolan

Du som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i detta språk om språket är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet samt att du har goda kunskaper i språket.

För att undervisningen ska bedrivas, krävs också att det finns minst fem elever i kommunen som önskar att få undervisning samt att lämplig lärare finns att tillgå.

Om du är intresserad av att läsa modersmål, kontaktar du din rektor.

Nationella minoritetsspråk - särskilda bestämmelser

För dig inom de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch eller finska gäller särskilda bestämmelser. Modersmålsundervisning ska erbjudas även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock krävs på gymnasienivå att du har goda kunskaper i språket.

Studiehandledning av modersmål

Om du tillsammans med din lärare och rektor bedömer att dina studier skulle gynnas av studiehandledning på ditt modersmål kan du få det. Studiehandledningen kan ske i klassrummet samtidigt som dina vanliga lektioner, i grupp eller enskilt.

 
Mer information om modersmål i Umeå kommun

 
Anmälan görs här

                                                                                                                                  

Hade du nytta av informationen?  
(12 röster)

Sidan granskad av Maria Hedberg

2014-10-02 09.30

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.