Modersmål

Idag läser cirka 200 elever modersmål på gymnasiet. Totalt handlar det om 24 olika språk. Undervisningen bedrivs i grupp, 70 min/vecka, främst på Dragonskolan. För elever som studerar på introduktionsprogrammen och läser modersmål på grundskolenivå bedrivs undervisningen på Fridhemsgymnasiet.

 
Krav för att läsa modersmål i gymnasieskolan
Om en elevs föräldrar eller vårdnadshavare eller en av dem har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör ett dagligt umgängesspråk för eleven, kan eleven få undervisning i modersmålet som ett ämne (modersmålsundervisning), förutsatt att eleven har goda kunskaper i modersmålet och att han eller hon även önskar få sådan undervisning.

 
Läsåret 2013/14 bedrivs undervisning i följande språk:
Amarinja, arabiska, blin, bosniska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, kinesiska, kurdiska, nederländska, nordsamiska, persiska, polska, portugisiska, ryska, somaliska, spanska, swahili, tigrinja, thai, tyska och turkiska.

 
Mer information om modersmål i Umeå kommun

 
Anmälan görs här

                                                                                                                                  
För mer information kontakta:                                                    
Brita Mattsson, enhetschef modersmål
090-16 29 33,
brita.mattsson@umea.se

Hade du nytta av informationen?  
(10 röster)

Sidan granskad av

Maria Hedberg

2013-09-19 14.10

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.