Likabehandlingsplan och trivselregler

Planen mot diskriminering och kränkande behandling är viktig för oss på Fridhemsgymnasiet. Planen finns för att främja alla elevers och all personals lika rättigheter, och för att alla ska ha rätt att må bra på skolan.

Vi tycker att det är en självklarhet att alla, såväl elever som personal, trivs på skolan. En av grundbultarna i att försäkra detta är att alla följer de trivselregler vi beslutat om tillsammans.


Här nedan kan du läsa om Fridhemsgymnasiets arbete:

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF (revideras under hösten i samråd med elever 2014)
TrivselreglerPDF

Hade du nytta av informationen?  
(27 röster)

Sidan granskad av

Maria Hedberg

2014-09-11 13.28

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.