Plan mot diskriminering och kränkande behandling* och trivselregler

Planen finns för att främja alla elevers och all personals lika rättigheter och för att alla ska ha rätt att må bra på skolan.

Vi tycker att det är en självklarhet att alla, såväl elever som personal, trivs på skolan. En av grundbultarna i att försäkra detta är att alla följer de trivselregler vi beslutat om tillsammans.

* Tidigare Likabehandlingsplanen 

Här nedan kan du läsa om Fridhemsgymnasiets arbete:

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF (ppt uppdaterad 150907)

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF (reviderad juni 2015)

TrivselreglerPDF

Hade du nytta av informationen?  
(31 röster)

Sidan granskad av Marie Nygren

2015-09-07 08.54

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.