Likabehandlingsplan och trivselregler

Likabehandlingsplanen är viktig för oss på Fridhemsgymnasiet. Likabehandlingsplanen finns för att främja alla elevers och all personals lika rättigheter, och för att alla ska ha rätt att må bra på skolan.

Vi tycker att det är en självklarhet att alla, såväl elever som personal, trivs på skolan. En av grundbultarna i att försäkra detta är att alla följer de trivselregler vi beslutat om tillsammans.


Här nedan kan du läsa Fridhemsgymnaasiets likabehandlingsplan och trivselregler:

LikabehandlingsplanPDF
TrivselreglerPDF

Hade du nytta av informationen?  
(27 röster)

Sidan granskad av

Andreas Moberg

2014-03-25 13.17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.