Sjukanmälan och frånvaro

Från och med höstterminen 2015 kommer vårdnadshavarna till omyndig elev att göra sjukanmälan eller frånvaroanmälan direkt via Lärum. Även myndig elev anmäler sjukfrånvaro eller frånvaro via Lärum. För att logga in på Lärum behövs e-legitimation, se frågor om inloggning

  • Om eleven är sjuk och inte kan komma till skolan ska det anmälas av vårdnadshavare/myndig elev samma dag. Tänk på att om det inte anmäls att eleven är sjuk kommer dennes frånvaro att räknas som ogiltig frånvaro.
  • Väl inloggad kan en frånvaroanmälan göras för en del av en dag, en hel dag eller för högst en dag framåt i tid.
  • Ifall frånvaroanmälan görs senare än första lektionen kommer ändå en frånvaroavisering att skickas ut automatiskt i de fall där vårdnadshavare angett sin e-postadress i sin profil i Lärum.

OBS! Vårdnadshavare som saknar dator eller har problem med sitt bank-ID kan göra sjukanmälan per tel. 070-375 09 72 kl. 07.30-08.20

Om elev blir sjuk under dagen

  • Eleven meddelar skolan enligt överenskommelse med mentor
  • Vårdnadshavare sjukanmäler snarast
  • Myndig elev sjukanmäler snarast

Sjukdom vid nationella prov

Om elev inte har möjlighet att närvara vid de nationella proven på grund av sjukdom behöver en sjukanmälan göras via Lärum och att kontakt tas med ämnesansvarig lärare.

Ledighetsansökningar

För ledighetsansökningar, tag kontakt med ansvarig mentor för individuell prövning i god tid innan planerad ledighet. En särskild ledighets-blankett ska fyllas i.Hade du nytta av informationen?  
(97 röster)
Kontakt
Inloggning Lärum

www.umea.se/larum

Obs! Det är viktigt att profiluppgifterna är inställda under en vårdnadshavares profil i Lärum. Framförallt e-post och mobiltelefonnummer.

Se film om inloggning och profil-inställningar

Sidan granskad av Marie Nygren

2015-08-28 08.37

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.