Frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Det är viktigt att all form av frånvaro från skolan anmäls då frånvaro utan giltig anledning inte accepteras och kan påverka elevens betyg och rätten till studiehjälp.

När du är sjuk

Anmälan görs av myndig elev eller vårdnadshavare i första hand via vårt webbaserade frånvarosystem Skola24. Detta kräver dock användarID samt lösenord.

Anmälan sker i andra hand till Elevhandledaren.

Elever som läser på IM sjukanmäler sig på 090-16 58 58.

Frånvaroanmälan ska göras senast kl 11.00 aktuell dag. Det datum som sjukanmälan görs räknas som sjukanmälans första dag. Vid prov skall eleven även kontakta berörd lärare.

Viktigt! Du måste sjukanmäla dig varje dag om du är sjuk flera dagar i följd.
Om sjukanmälan ska göras del av dag, kontaktas elevhandledaren för klassen.

 

När du söker ledighet

Att beviljas ledighet under skoltid behandlas restriktivt. Om du planerar att ta ledigt från skolan måste din elevhandledare eller i vissa fall din rektor skriva under ett intyg.

Vill du söka ledigt hittar du intyget för ledighetsansökan på sidan blanketter och avtal.

Hade du nytta av informationen?  
(91 röster)
Mer information

Rutin vid stor sjukfrånvaroPDF (pdf)


Nya rutiner för rapportering av frånvaro till CSN fr.o.m. 1 januari 2012.

Information till elever och föräldrar

Skola24
Inloggning (extern webb)

Sidan granskad av Marie Nygren

2015-02-16 10.09

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.