Sjukanmälan och frånvaro

Det är viktigt att du anmäler all form av frånvaro från skolan. Frånvaro utan giltig anledning accepteras inte. Det kan både påverka din chans att uppnå bra betyg och innebära förändringar kring din rätt till studiemedel via CSN.

Nationella programmen

Vårdnadshavare (till omyndig elev) eller myndig elev gör sjukanmälan eller frånvaroanmälan via lärplattformen Lärum.

OBS! Vårdnadshavare som saknar dator eller har problem med sitt bank-ID kan göra sjukanmälan per tel. 070-375 09 72 kl. 07.30-08.20

Introduktionsprogrammen

Sjukanmälan görs per tel. 090-16 58 58 kl. 08-10

Om elev blir sjuk under dagen

  • Eleven meddelar skolan enligt överenskommelse med mentor
  • Vårdnadshavare sjukanmäler snarast
  • Myndig elev sjukanmäler snarast

Skolan kan vid behov begära att eleven styrker sin sjukfrånvaro med giltigt intyg.

Ledighetsansökan

I arbetet med att främja närvaro är Fridhemsgymnasiet ytterst restriktiv med att bevilja ledighet från undervisningen. Rektor kan enligt gymnasieförordningen bevilja kortare ledigheter för enskilda angelägenheter.

Fullständigt ifylld ansökan lämnas till ansvarig mentor för individuell prövning senast 14 dagar före planerad ledighet.


Hade du nytta av informationen?  
(100 röster)

Sidan granskad av Marie Nygren

2016-02-09 08.42

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.