Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att du som elev ska ha möjlighet att kunna uttrycka dina synpunkter och att skolan ska ta del av era åsikter och intressen. På Fridhemsgymnasiet tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevers ansvar och inflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev.

Formella forum för elevinflytande

På Fridhemsgymnasiet finns det flera olika forum för dig att vara med och påverka.

Klassråd
Under Vi-timmen har du som elev möjlighet till att tillsammans med din mentor och hela klassen diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och — miljö. Frågor och synpunkter som berör programmet eller hela skolan förs sedan vidare till programforum och/eller elevforum. För att strukturera upp klassrådet kan ni utse en ordförande och sekreterare.

Programforum
Programforum är ett möte, där elever, rektor och lärare för programmet träffas. I forumet behandlas frågor som är viktiga för programmets verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna. Syftet är att öka elevernas möjlighet till inflytande över sin utbildning. Programforum hålls minst en gång per termin.

Elevforum
I elevforum diskuteras övergripande, skolgemensamma frågor. Gruppen består av rektorer och representanter från programforumen. Elevforum träffas minst en gång per termin.

Övriga forum

Elevskyddsombud
Fridhemsgymnasiets elevskyddsombud har en egen organisation som ingår i skolans arbetsmiljöarbete. Två representanter från varje program utbildas årligen.

Programråd
Programråd är ett forum för samråd mellan skola och näringsliv som hålls på samtliga gymnasieprogram en gång per termin. I rådet behandlas aktuella verksamhets- och utvecklingsfrågor för respektive utbildningsväg. Syftet är att deltagarna ska ges möjlighet till information och inflytande. Elevrepresentanter deltar.

Skol-IF
Fridhemsgymnasiets skolidrottsförening har en begränsad verksamhet för närvarande, målsättningen på längre sikt är att föreningen ska arrangera idrottsarrangemang för eleverna på skolan och arrangera deltagande i skoltävlingar, exempelvis Skol-SM. Försök med nystart under läsåret.

Andra elevgrupper och föreningar
För den som vill är det möjligt att starta en egen grupp eller förening på skolan.


Hade du nytta av informationen?  
(33 röster)
Frågor, förslag och beröm!

Är det något du skulle vilja föra vidare till skolans rektorer?

Då kan du göra det här:

Sidan granskad av Marie Nygren

2016-01-11 09.21

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.