Elevrådet - En möjlighet för dig att påverka

Alla elever har rätt att påverka sin utbildning. Elevrådet är en förening på skolan som företräder samtliga elever för att hjälpa till att utveckla skolan. Ni elever är de som bäst vet hur det är att gå i skolan och era åsikter är viktiga. Genom att gå med i elevrådet kan du påverka din, dina kamraters och framtida elevers utbildning och skolmiljö. Kom igen och testa!

Vad är elevrådet och hur fungerar det?


Vårt demokratiska samhälle speglas på skolan i form av skoldemokrati. Klassråden är ett forum där samtliga elever kan ta upp eventuella möjligheter till utveckling eller bekymmer i skolan. Varje klass utser minst två representanter till elevrådet, ur dessa väljs sedan en styrelse. Styrelsen använder därefter sitt inflytande till att synas och uppmärksamma de frågor som är viktiga för just er och tar upp dessa med bland annat skolledningen, dvs. rektorerna och skolområdeschefen. Elevrådets styrelse har en ordförande som ansvarar för möten och aktiviteter som pågår.

Elevrådet jobbar bland annat med påverkans- och inflytandefrågor, frågor kring cafeterian, lärandet, trygghet och trivsel på skolan samt olika arrangemang. De har möjliget att tillsammans med lärare påverka exempelvis planeringen, hur arbetet ska gå till och hur kunskaperna ska redovisas i en kurs.

Ett väl fungerande och aktivt elevråd leder till positiva förändringar på skola samtidigt som det förhoppningsvis engagerar fler elever. Skolan är er arbetsplats och ni ska ha inflytande på arbetsmiljön.  

Ordförande berättar


Arvid Edberg, ordförande i elevrådet på Fridhem våren 2012 berättar om hans tid i elevrådet.  Hans bästa minne från elevrådet var stämningen på skolan under Last man standing, en tävling där eleverna på skolan skulle eliminera varandra, sisten kvar vann.— Att se halva skolan bli paranoid och smyga efter väggarna, och att någon då och då blev jagad genom korridorerna var oerhört underhållande! Förhoppningsvis får vi till ett Last man standing i år också!
Elevrådet har även jobbat fram bra priser på studentmössor samt skrivit insändare mot segregering inom gymnasieskolorna. De jobbar just nu främst med att få fler engagerade i elevrådet och att anordna roliga aktiviteter och tävlingar.

  Arvid valde att gå med i elevrådet för att få möjligheten att anordna roliga saker på skolan och få vara med och påverka. Dessutom tyckte han att det skulle vara intressant att prova på att ha ett sådant uppdrag. Elevrådet får ibland hjälp utifrån men jobbar mest med varandra eller med kompisar och skolledningen. De har under sin tid träffat större delen av Umeås gymnasienämnd och elevråd från hela Norrland.
— Ju fler desto bättre! Säger Arvid avslutningsvis, vi är inte så många i elevrådet eller styrelsen och har inte så jätte mycket tid att lägga på det vi skulle vilja, men om vi var fler så skulle vi få möjligheter att göra massa roliga saker!
 

Resurser till idéer


Olika projekt arbetas fram utifrån olika intressen och det sätts kontinuerligt upp nya mål. Resurserna för att genomföra de idéer som tagits fram kan komma från olika håll. Elevrådet har egen ekonomi med ett årligt anslag från skolan. Bidrag kan även komma från andra finansiärer. Annars så kan elevrådet själva samla in pengar genom olika aktiviteter.

Vad ger det mig?


Engagemang i elevrådet är viktigt då man får möjlighet till att tillsammans med andra vara med och påverka skolan på olika sätt. Du lär dig arbeta demokratiskt med andra människor som nödvändigtvis inte delar ditt synsätt. Ytterligare en positiv sak för dig som går med i elevrådet är att det är meriterande när du senare söker jobb. Det visar på att du som person är ansvarstagande och engagerad i din omgivning.

Din åsikt är viktig!


Eftersom alla idéer ska tas tillvara så väljs minst 2 representanter ut från varje klass, dessa bildar elevrådet som i sin tur väljer en styrelse. Det är inget bindande åtagande att gå med i elevrådet och du engagerar dig så mycket som du vill. Att syssla endast med vissa frågor är också okej.

Kom och testa, gör din röst hörd!

Hade du nytta av informationen?  
(26 röster)

Sidan granskad av

Sabine Åström

2014-02-11 09.31

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.