Östra Ersbodaskolans verksamhet

Skolan har förskoleklass och grundskola för årskurserna 1-6. Det totala elevantalet är ca 150 eleves 1984 och består av en huvudbyggnad och en mindre närliggande byggnad. I skolans direkta närhet finns Folkets Hus, affär, bibliotek, en stor fotbollsplan och en skog med elljusspår och fina möjligheter till friluftsaktiviteter.

Skolan är belägen i bostadsområdet Östra Ersboda där många kulturer och nationaliteter finns representerade. En stor del av eleverna på skolan har annat modersmål än svenska.  närområdet runt skolan.

Reflekterande arbetssätt

Skolans verksamhet präglas av ett reflekterande arbetssätt. Vi vill utmana eleverna till att själva ta ansvar för sitt lärande. Den individuella utvecklingsplanen är central i elevens lärande. För att ge elever och föräldrar möjlighet till insikt och delaktighet i lärandet arbetar vi med att konkretisera och tydliggöra våra kursplaner.

Hade du nytta av informationen?  
(46 röster)
Fakta
Bibliotek Ja, nära skolan
Fotbollsplan Ja
Isbana Ja
Elljusspår Ja
Närhet till skog Ja

Ersbodahanden

Ett fåtal men självklara förhållningssätt och spelregler gäller alla på Östra Ersbodaskolan.
Ersbodahanden påminner oss om dessa.
 

Innehåll

Östra Ersbodaskolan
Ostvägen 6
906 26 Umeå

Sidan granskad av Tarik Cheppih

2014-09-19 08.20

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.