Mål och kvalitet

Ett enträget och målinriktat arbete i alla verksamheter på Östra Ersbodaskolan kompletterat med Livskunskap/SET, Reflektivt arbetssätt/Portfolio, ett aktivt elevråd respektive föräldraråd, engagerande Skol-If och inte minst vår satsning på SVA-undervisningen är tillsammans de byggstenar som vi anser skapar en långsiktigt och hållbar grund för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.
Hade du nytta av informationen?  
(45 röster)
Dokument och planer

Förväntansdokument

SvenskaWord
ArabiskaWord
KurdiskaWord
SomaliskaWord

Timplan

Innehåll

Östra Ersbodaskolan
Ostvägen 6
906 26 Umeå

Sidan granskad av Tarik Cheppih

2014-04-14 15.43

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.