Traditioner på Östra Ersbodaskolan

På Östra Ersbodaskolan har vi många aktiviteter som återkommer år efter år. Du kan läsa mer om dessa aktiviteter nedan

Mars


Vinterfriluftsdag- Elever om personal i åk 3-5 åker tillsammans på en vinterfriluftsdag i Vindeln. Det erbjuds olika aktiviteter såsom längdskidor, skridskor och slalomåkning.

April


Snöbollen Cup- Inomhus fotbollsturnering för hela skolan. F-2 har en egen turnering och 3-5  spelar för sig.

Påskvandring- De yngre eleverna på skolan deltar i en påskvandring för att lära sig mer om påsken.

Påskmåltid- De äldre eleverna deltar i en judisk påskmåltid i kyrkan som ett led i religionsundervisningen.

Juni


Brännbollsturnering- 3-5 deltar i en brännbollsturnering. Avslutningsklassen får även möta ett personallag som avslutning på terminen.

Oktober


Fredsveckan- vi jobbar med barnkonventionen, barns likheter och olikheter, länder i världen, uppmärksammar FN och deras jobb, lär oss några fredssymboler och avslutar veckan med ett freds storsjung.

November


Läsvecka- Vi uppmärksammar barnboksdagen och sätter läsningen i fokus. Vi påbörjar veckan med ett gemensamt "Stor-läs" i idrottsalen samt utlottning av böcker till 6 av skolans elever. Under veckan ges mer än vanligt tillfällen att läsa bl.a. genom fadderläsning, tyst läsning, högläsning, sagoberättande och maratonläsning. Vi åskådliggör det vi läser på olika sätt, samlar antal sidor och framsidor på lästa böcker etc. Vi lär oss om olika författare, skriver recensioner mm.

1:a adventsbesök i kyrkan- Inför 1:a advent går hela skolan traditionsenligt tillsammans till kyrkan.

December


Nobelvecka- Skolan arbetar under en veckas tid med olika aktiviteter i Nobels anda. Veckan avslutas med en Nobellunch och disco. Läs mer under nobelveckans hemsida.
Hade du nytta av informationen?  
(36 röster)

Sidan granskad av

Jacob Forsberg

2012-10-30 08.54

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.