Spannen

Förskoleklass är en frivillig skolform för 6-åringar och lyder under läroplanen som är gemensam för grundskola och fritidshem.
Östra Ersbodaskolan är en F-6 skola med 150 elever. Skolan präglas av mångfald. På skolan finns många barn med ursprung i olika länder och kulturer.

Inskolning till Förskoleklassen Spannen börjar i slutet av vårterminen då vi besöker förskolorna. De barn som ska börja på Spannen besöker även oss på skolan.

I Förskoleklassen arbetar vi med svenska, matte, livskunskap (social & emotionell träning) vidare arbetar vi med musik samt bild och idrott. Vi lär genom pedagogisk lek, samlingar och arbetsstunder. Närheten till naturen gör att vi ofta gör utflykter till skogen.
Syftet med den dagliga verksamheten är att ta tillvara och stötta barnens naturliga nyfikenhet och stimulera barnen i deras utveckling genom att tillgodose deras lust att lära och utvecklas.
Vi jobbar mycket med gruppen och det enskilda barnets sociala kompetens.

Förskoleklassverksamheten bedrivs måndag till torsdag. Måndag 9-13, tisdag-torsdag 8.10-13. Fredagar är det fritids hela dagen. Lunch ingår.

På eftermiddagarna erbjuds fritidsverksamhet i samma lokaler och med samma personal. Barn som är kvar efter 16:00 går över till Blixten som är vår öppnings- och stängningsavdelning.

På eftermiddagarna (fritids erbjuds fria aktiviteter. Vid vissa tillfällen går vi även ut på utflykt)

Vi som arbetar här är Eva Kungsman Klas Myrstener, Adrian Forsberg och Marie Näslund.

Ni når Spannen  på telefonnummer 090-16 44 51.

Hade du nytta av informationen?  
(24 röster)
Personal i klassen

Eva Kungsman

Klas Myrstener

Adrian Forsberg

Marie Näslund

Innehåll

Östra Ersbodaskolan
Ostvägen 6
906 26 Umeå

Sidan granskad av Tarik Cheppih

2014-10-17 10.35

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.