Spannen

Förskoleklass är en frivillig skolform för 6-åringar och lyder under läroplanen som är gemensam för grundskola och fritidshem.
Östra Ersbodaskolan är en F-5 skola med 140 elever. Skolan präglas av mångfald. På skolan finns många barn med ursprung i olika länder och kulturer.

Inskolning till Förskoleklassen Spannen börjar i slutet av vårterminen då vi besöker förskolorna. De barn som ska börja på Spannen besöker även oss på skolan.

I Förskoleklassen arbetar vi med svenska, matte, livskunskap (social & emotionell träning) vidare arbetar vi med musik samt bild och idrott. Vi lär genom pedagogisk lek, samlingar och arbetsstunder. Närheten till naturen gör att vi ofta gör utflykter till skogen.
Syftet med den dagliga verksamheten är att ta tillvara och stötta barnens naturliga nyfikenhet och stimulera barnen i deras utveckling genom att tillgodose deras lust att lära och utvecklas.
Vi jobbar mycket med gruppen och det enskilda barnets sociala kompetens.

Förskoleklassverksamheten bedrivs måndag till torsdag. Måndag 9-13, tisdag-torsdag 8.10-13. Fredagar är det fritids hela dagen. Lunch ingår.

På eftermiddagarna erbjuds fritidsverksamhet i samma lokaler och med samma personal. Barn som är kvar efter 15:30 går över till Humlan som är vår öppnings- och stängningsavdelning.

På eftermiddagarna (fritids erbjuds fria aktiviteter. Vid vissa tillfällen går vi även ut på utflykt)

Vi som arbetar här är Klas Myrstener, Adrian Forsberg och Eva Kungsman .

Ni når Spannen  på telefonnummer 090-16 44 51.

Hade du nytta av informationen?  
(20 röster)
Kontakt

Personal i klassen

Klas Myrstener
Adrian Forsberg
Eva Kungsman

Sidan granskad av

Tarik Cheppih

2014-04-15 08.41

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.