Sidan granskad av

Tarik Cheppih

2014-04-15 16.40

Läsåret 2013/2014
På Östra Ersbodaskolan finns verksamhet i årskurserna F-6.

Spannen: Förskoleklass. I klassen arbetar Klas Myrstener, Eva Kungsman samt Adrian Forsberg

Klass 1: Här arbetar Karin Norberg, Elisabeth Öberg och Maria Rehn

Klass 2: Här arbetar Paula Waara, Anne-Marie Ingman, Anna-Lena Lilja och Tarik Cheppih

Klass 3: Här arbetar Jan Markström, Anne-Marie Ingman, Anne Lindgren.

Klass 4: Här arbetar Morgan Flank, Mia höglund, Kurt Strand

Klass 5: Här arbetar Kerstin Bergenholm, Anne-Marie Ingman och Kurt Strand

Klass 6: Här arbetar Morgan Flank, Mia Höglund, Rebecka Ingersdotter och Jerry Sund.

Elisabeth Öberg

Kerstin Bergenholm

Paula Waraa

Morgan Flank

Mia Höglund

Eva Kungsman

Klas Myrstener

Tarik Cheppih

Anna-Lena Lilja

Paula Waara

Anne Lindgren

Jan Markström

Karin Norberg

Kurt Strand

Jerry Sund

Anneli Johansson, SVA lärare

Elisabet Larsson, specialpedagog

Hade du nytta av informationen?  
(18 röster)
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.