Den lilla skolan i den stora stadsdelen!

Östra Ersbodaskolan har förskoleklass och grundskola för årskurserna 1-6. Fritidsverksamheten är lokal- och verksamhetsmässigt integrerad. För elever i årskurs 4-6 finns fritidsklubb att tillgå under eftermiddagarna. Under läsåret 2014-15 kommer även Flurkmarks skolan att rymmas under vårt tak.

Sjukanmälan ska ske innan 08:00 via telefonsvarare eller formuläret på hemsidan, länk finns i vänsterspalten.

Artikeltips: Vuxna måste engagera sig i barns läsning

Östra Ersbodaskolan
Ostvägen 6
906 26 Umeå

Sidan granskad av Tarik Cheppih


2014-10-11 17.32

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.