Välkomna till Obbola skola läsåret 2014–2015!


  • VIKTIGT ATT VETA 2014/2015:
    V.10 är det Sportlov
    V.15 är det Påsklov
    Den 12/6 är det stängningsdag, då är även fritids stängt


Om skolskjutsen inte kommer: Ring 0771-100110 och välj 2 eller dröj kvar så får du hjälp.

Läs Obbolas nya likabehandlingsplan som ligger under fliken Mål och Kvalitet.

Info om gymnasievaletPowerpoint.


I fokus

Tobaksfri Duo

Informationsfolder om för- och grundskolorna i Holmsund-Obbola

Skolskjuts

Vid frågor om skolskjuts i grundskola och särskola

Kontakta rektor eller skolskjutshandläggare


Ansökan om skolskjuts

Obbola skola
S Obbolavägen 11
913 42 Obbola

Sidan granskad av

Magnus Edström

2015-02-24 09.00

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.