Välkomna till Obbola skola läsåret 2014–2015!


  • VIKTIGT ATT VETA 2014/2015:
    Den 11/2 är det studiedag, fritids är öppet !
    Den 12/6 är det stängningsdag, då är även fritids stängt


  • Rektorerna informerar December. Klicka på länken nedan​ eller gå till nyhetsarkivet.
    (Bla. riktlinjer gällande fotografering på skolan)

           Rektorerna informerar...Word 2007

Tobaksfridou bakar en sista gång innan jul.

Idag blev det en egen kreation av eleverna och kakan fick namnet "sockerkaksbomb" med tillhörande juldekorationer som skumtomtar och polkagrisar.


Läs Obbolas nya likabehandlingsplan som ligger under fliken Mål och Kvalitet.

Info om gymnasievaletPowerpoint.I fokus

Tobaksfri Duo

Informationsfolder om för- och grundskolorna i Holmsund-Obbola

Skolskjuts

Vid frågor om skolskjuts i grundskola och särskola

Kontakta rektor eller skolskjutshandläggare


Ansökan om skolskjuts

Obbola skola
S Obbolavägen 11
913 42 Obbola

Sidan granskad av

Morgan Lind

2015-01-14 12.31

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.