Välkomna till Obbola skola läsåret 2014–2015!


  • VIKTIGT ATT VETA 2015:
    Den 12/6 och 12/8 är det stängningsdagar, då är även fritids stängt

Tobaksfri duo bakar. Se nyhetsarkivet.

Om skolskjutsen inte kommer: Ring 0771-100110 och välj 2 eller dröj kvar så får du hjälp.

Läs Obbolas nya likabehandlingsplan som ligger under fliken Mål och Kvalitet.

Info om gymnasievaletPowerpoint.

I fokus

Tobaksfri Duo

Informationsfolder om för- och grundskolorna i Holmsund-Obbola

Skolskjuts

Vid frågor om skolskjuts i grundskola och särskola

Kontakta rektor eller skolskjutshandläggare


Ansökan om skolskjuts

Obbola skola
S Obbolavägen 11
913 42 Obbola

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg


2015-06-05 09.14

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.