Välkomna till Obbola skola läsåret 2014–2015!

Skolan startar den 19/8 kl 08:20, alla elever samlas i respektive hemklassrum.​


Påängendagen.​

Alla elever visade upp ett strålande humör och god samarbetsvilja på Obbola skolas Påängendagen. Trots en regnig start på dagen så blev det en mycket trevlig dag.

I fokus

Tobaksfri Duo

Informationsfolder om för- och grundskolorna i Holmsund-Obbola

Skolskjuts

Vid frågor om skolskjuts i grundskola och särskola

Kontakta rektor eller skolskjutshandläggare


Ansökan om skolskjuts

Obbola skola
S Obbolavägen 11
913 42 Obbola

Sidan granskad av

Magnus Edström

2014-08-20 14.49

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.