Välkommen till Umeå Musikskola!

Musikskolans elever och lärare bidrar till massor av evenemang under kulturhuvudstadsåret 2014

Vi skapar levande musik för en levande stad!


I fokusSmåbarnsmusiken

Startar 8 september 2014

Anmäl dig här nedan

Länk...

Verktyg och tjänster
Facebook-logga för Musikskolan
Umeå Musikskola
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå

Sidan granskad av

Britt-Inger Norberg

2014-11-20 11.58

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.