Välkommen till Umeå Musikskola!

Musikskolans elever och lärare bidrar till en levande stad med levande musik!


I fokus


Småbarnsmusiken

Startar 25 januari 2016

Anmäl dig här nedan

Länk...

Verktyg och tjänster
Facebook-logga för Musikskolan
Genvägar
Umeå Musikskola
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg


2016-04-19 10.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.