Välkommen till Umeå Musikskola!

Musikskolans elever och lärare bidrar till en levande stad med levande musik!


I fokus

Läs mer om El Sistema Umeå

klicka här!


Småbarnsmusiken

Startar 26 januari 2015

Anmäl dig här nedan

Länk...

Verktyg och tjänster
Facebook-logga för Musikskolan
Genvägar

Om du vill nå oss utanför telefontider, mejla till musikskolan@umea.se

Umeå Musikskola
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg


2015-04-20 10.22

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.