Välkommen till Umeå Musikskola!

Musikskolans elever och lärare bidrar till en levande stad med levande musik!


I fokus


Småbarnsmusiken

Startar 7 september 2015

Anmäl dig här nedan

Länk...

Verktyg och tjänster
Facebook-logga för Musikskolan
Genvägar
Umeå Musikskola
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå

Sidan granskad av Agneta Högstadius


2015-11-19 09.02

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.