Midgård

Om Midgårdsskolan

Oavsett om du är intresserad av estetiska, samhälls- eller naturvetenskapliga ämnen erbjuder vi dig en kreativ arbetsmiljö med hög standard. Hos oss kan du välja mellan Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Alla våra gymnasieutbildningar är högskoleförberedande så vilken du än väljer får du en bra grund att stå på inför framtiden.

Goda förutsättningar för dina studier

För att skapa goda förutsättningar för dig under din studietid har vi en hög andel behöriga lärare. Vi har också elevhälsoteam med skolsköterskor, kuratorer,specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare som finns tillgängliga för dig varje dag. Tillsammans med rektor och lärare jobbar de för att stötta och hjälpa dig när du behöver det. Din möjlighet att nå goda resultat i en trygg miljö är en viktig ledstjärna för alla oss som arbetar på Midgårdsskolan.

Kunskap, kultur och kreativitet på Midgårdsskolan

Hos oss får du en unik möjlighet att kombinera vetenskapliga studier med estetiska upplevelser. Oavsett vilken av våra utbildningar du väljer kan du ta del av de utställningar, konserter och föreställningar som visas upp och den kreativitet som finns på skolan. Både elever och personal är stolta över Midgård och vi arbetar hela tiden för att skolan ska utvecklas och bli bättre genom att tänka större och anta nya utmaningar.

Trygghet och fördelar

Midgårdsskolan är en av de fyra kommunala gymnasieskolorna i Umeå. Att gå på en kommunal gymnasieskola innebär trygghet för dig som elev då du alltid har rätt att ”gå färdigt” den utbildning som du påböjat. Dessutom erbjuder vi ett eget välsorterat bibliotek, en idrottshall och en matsal i anslutning till skolan. Vårt samarbete med universitet och näringsliv gör att du också får en naturlig introduktion till vidare studier och en insyn i arbetslivet.

Välkommen till vår kreativa zon!

Kontakt

Carina Claesson Söderström
rektor
070-686 37 07
mejl

Ellinor Häreskog
rektor
090-16 59 68
070-659 29 18
mejl

Erik Pettersson
rektor
BL, DN, EM, FI och TE
090-16 59 62
073-073 80 47
mejl

Fredrik Lindmark
rektor
090-16 59 66
070-356 59 66
mejl

Stina Andersson
administrativ chef
070-242 64 46
mejl

Hade du nytta av informationen?  
(90 röster)
Innehåll
Midgårdsskolan
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå
Tel: 090-16 59 50
Fax: 090-16 59 48

Sidan granskad av Andreas Moberg

2016-10-21

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.