Midgård
Nyhetsarkiv
Här visas nyheterna för aktuell månad. Övriga månaders nyheter nås via högermenyn.

Hade du nytta av informationen?  
(34 röster)

Innehåll

Midgårdsskolan
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå
Tel: 090-16 59 50
Fax: 090-16 59 48

Sidan granskad av System

2012-11-02

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.