Midgård
Länkar
Hade du nytta av informationen?  
(15 röster)

Sidan granskad av Therése Svärd

2016-11-18

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.