Midgård

För vårdnadshavare

Vi som arbetar på Midgårdsskolan tycker att det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktig i hur ditt barn har det i skolan. Därför är du är alltid välkommen till oss med frågor och funderingar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss

Om du har frågor som rör studier kan du börja med att kontakta klassens mentor eller programmets rektor. Du kan också höra av dig till vår elevhälsa som består av kuratorer, sjuksköterskor, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter till dem hittar du under fliken "Kontakta oss" tillsammans med telefonnummer och e-postadress till alla som arbetar på skolan.

Sjuk- och frånvaroanmälan

Vårdnadshavare (för omyndig elev) eller myndig elev gör sjukanmälan alternativt frånvaroanmälan via lärplattformen Lärum.

Kontakt

Midgårdsskolan
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå

090-16 59 50
mejl

Hade du nytta av informationen?  
(56 röster)

Sidan granskad av Katarina Lundgren

2016-05-30

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.