Midgård

Foto: Anita B. Johansson

Medieelever höll releasefest för årets Mindyard

Häromveckan höll eleverna i årskurs 2 på Estetiska programmet med inriktning Estetik och media releasefest för årets Mindyard.

Mindyard är medieelevernas egen tidning som utkommer en gång per år. Arbetet startar i samband med att höstterminen sätter igång och avslutas under våren med ett releaseparty. Eleverna bestämmer själva tidningens riktning och innehåll och årets upplaga har temat Genus och normer.  Det finns fortfarande pappersexemplar av tidningen att hämta i Gröna rummet (ligger intill skolans cafeteria) men Mindyard kan även läsas digitalt via Issu.

Hade du nytta av informationen?  
(3 röster)

Innehåll

Midgårdsskolan
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå
Tel: 090-16 59 50
Fax: 090-16 59 48

Sidan granskad av Therése Svärd

2017-05-09

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.